Betöltés

Úrihímzés

  1. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kisné Portik Irén

A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Kis Irén

Levelezési cím: 535500 – Gyergyószentmiklós, Virág negyed, 43/A/16

Telefonszám: 0745 528 674

E-mail cím: kispiren@gmail.com

 

  1. A MEGYEI ÉRTÉK ADATAI

1. A megyei érték megnevezése Úrihímzés

2. A megyei érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: Ipari és műszaki megoldások

3. A megyei érték fellelhetőségének helye: Kárpát-medence

4. Értéktár megnevezése, amelybe a megyei érték felvételét kezdeményezik: Megyehatáron átnyúló

  1. A megyei érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Ennek a magyar kulturális értéknek a fontosságát felismerve, alakult meg a Gránátalma Egyesület, 2012. december 12.-én. A tagság odaadó munkája révén sikerült több mint 200 egykori úrihímzést

az eredetiek mintájára újra elkészíteni. A klasszikus definíció szerint, ha nem is minden tekintetben másolatok, a hímzés minták mérete, színezete, öltés technikája a valós paraméterekhez igazodik, mindössze hímzőfonal műselyem és műskófium, de a szálfinomság a lehető legmegfelelőbb.

 

A Gránátalma Egyesület által készített úrihímzések legfőbb fontossága, hogy felhívja a figyelmet egy jobbára ismeretlen kulturális hagyaték fontosságára. Az eredeti hímzések, melyeknek tekintélyes része szakszerűen konzerválva a múzeumok raktárjaiban kell, hogy túlélje az idő ártalmait, nem alkalmas arra, hogy a nagyközönség számára tudatformáló, értékfelismerő netán oktató jellegű legyen. Ezt a természetes helyzetet oldja fel a Gránátalma Egyesület azzal, hogy újra elkészítve az egykori hímzéseket, emberközelbe hozza a 21. század embereivel, rávilágítva azok értékére, egyediségére és a magyar hímzéskultúra magas színvonalú hímzéskultúrájára.

A kiállítás mellett az értékmegőrzés és továbbadás szellemében, az iskolákban hímzésoktatást végzünk, a tehetséges fiataloknak pedig táborokat szervezünk az ismeretek minél alaposabb átadása okán.

 

  1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Az úrihímzés formavilágában kristályosodott ki és öltött magyar jelleget az Belső-Ázsiából hozott griffes-indás vonalvezetés, az európai – javarészt reneszánsz – hatásokból ötvöződött, majd a törökhódoltság idején Közel-Keleti ízléssel gazdagodó és így klasszikussá váló hímzéskultúránk, ami tartalmazza a Kárpát-medence szinte valamennyi öltéstípusát. Úrihímzéssel készült Európa legrégebbi hímzésemléke, a Magyar Koronázási Palást. Az úrihímzések, értéktárba besorolást nyerve, magyar és nemzetközi vonatkozásban az őket megillető helyre kerülnének,  jelezve a magyar hímzéskultúra sokszínűségét, választékos öltés-technikai gazdagságát.

 

  1. A megyei értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
  2. A megyei érték hivatalos weboldalának címe:

III. MELLÉKLETEK

  1. Az értéktárba felvételre javasolt megyei érték fényképe vagy audióvizuális-dokumentációja
  2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
  3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQK7dBnhetU

https://www.youtube.com/watch?v=ti-WiKpGo14

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1001628743378449&set=a.1115459828662006