Betöltés

Székelykapuk Orbán Balázs síremlékénél Szejkefürdőn

Székelykapuk Orbán Balázs síremlékénél Szejkefürdőn

 

Készítette:

Salló Szilárd (név)

Székelyudvarhely, 2022. január 18. (település, dátum)

 1. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
 2. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Salló Szilárd

 1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Salló Szilárd

Levelezési cím:

Székelyudvarhely, 1918. december 1. utca 9. szám

Telefonszám:

0266-214440

E-mail cím:

 

 1. A MEGYEI ÉRTÉK ADATAI
 2. A megyei érték megnevezése

Székelykapuk Orbán Balázs síremlékénél Szejkefürdőn

Porți secuiești din Băile Szejke vizavi de mormântul lui Orbán Balázs

 1. A megyei érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

 

O Agrár- és élelmiszergazdaság O Kulturális örökség
O Egészség és életmód O Sport
O Épített környezet O Természeti környezet
O Ipari és műszaki megoldások O Turizmus és vendéglátás

 

 1. A megyei érték fellelhetőségének helye

Szejkefürdő, Hargita megye

Băile Szejke, jud. Harghita

 

 1. Értéktár megnevezése, amelybe a megyei érték felvételét kezdeményezik:

O   Települési                                                           O    Megyei

O   Tájegységi                                                          O    Megyehatáron átnyúló

 

 1. A megyei érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

A székelykapu a nagy, fedeles, kötött, többnyire díszített kapuépítmény általános megnevezése. A galambbúgos nagykapuk legtovább Székelyföldön őrződtek meg. A székelykapuk székenként eltéréseket mutatnak a háromszékiek nagyobb méretükben, a csíkiak faragott díszítésük egyszerűségében, az udvarhelyszékiek pedig a faragott és festett jellegükben különülnek el egymástól. A székelykapu státusszimbólum volt, tanúskodott állíttatójának vagyoni helyzetéről. A kapu jellegzetes részei a kapulábak, a hónaljkötések, a kaputükör, a kontyfa, a galambdúc és a zsindelytető. A szejkefürdői székelykapu kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum néprajzi gyűjteményének szabadtéri részét képezi. A székelykapu kiállítás 14 kötött kaput vonultat fel. Ezek közül a legrégebbi 1818-ban készült és Fenyédről származik. A kapuk közül a leghíresebb az Orbán Balázs sírja előterében felállított, Orbán Balázs által birtokolt 1888-as székelykapu. A többi kapu udvarhelyszéki településekről: Székelyudvarhelyről, Küküllőkeményfalváról, Tibódról, Csehétfalváról, Kadicsfalváról származik.

Poarta secuiască este denumirea generală a porții legate, mari, acoperită și mai des ornamentată. Poarta cu cuiburi de porumbei s-au păstrat pentru cel mai lung timp în Ținutul Secuiesc. Poarta secuiască diferă în funcție de scaune (regiuni), în Trei scaune sunt mai mari ca dimensiune, în zona Ciuc ornamentarea porțiilor sunt mai simple, iar din Scaunul Odorhei porțile sunt sculptate și pictate mai bogat. Poarta secuiască reprezină starea de avere a prorietarului. Părțiile specifice al porțiilor secuiești sunt stâlpi, contrafișe, oglinda porții, cuiburi de porumbei și acoperiș de șindrilă. Expoziția de porți secuiești din Băile Szejke este partea colecției etnografice în aer liber al Muzeului Haáz Rezső din Odorheiu Secuiesc. Expoziția prezintă 14 porți secuiești. Cea mai veche poartă a fost făcută în 1818 și provine din Brădești. Cea mai cunoscută poartă a fost cioplită în 1888 și provine din gospodăria lui Orbán Balázs. Acum este așezată vizavi de momântul lui. Celelalte porți provin din alte localități din zona Odorhei: Odorheiu Secuiesc, Târnovița, Tibod, Cehețel și Cădișeni.

 

 1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A Szejkefürdőn található Székelykapuk felvétele a megyei értéktárba azért indokolt, mert a kapuk a székely porták sajátos építményei és kulturális örökség tekintetében értéket képviselnek. Turisztikai szempontból is hasznos lehet a kapusor értékké nyilvánítása és széles körben való megismertetése, hiszen szejkefürdői látványosságként látogatókat vonzhatnak Székelyudvarhelyre.

Acceptarea porților secuiești din Băile Szejke în baza de date al valorilor harghitene este important din punctul de vedere al patrimoniului cultural, porțile sunt construcții specifice gospodăriei secuiești și reprezintă valoare culturală. Expoziția de porți secuiești este important și din aspect turistic, pentru că prin caracterul lui unic atrage turiști în localitate.

 

 1. A megyei értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

Kovács Piroska: Székelykapuk Máréfalván. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000.

Vofkori László: Székelyudvarhely. Városkalauz. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005.

https://www.hrmuzeum.ro/neprajzi-gyujtemeny

 

 1. A megyei érték hivatalos weboldalának címe:

 

III. MELLÉKLETEK

 1. Az értéktárba felvételre javasolt megyei érték fényképe vagy audióvizuális-dokumentációja
 2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánlólevelek
 3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat.