Betöltés

Az értéktárról

A Hargita Megyei Értéktár

Mindenkinek Hargita megye jut eszébe, ha a csíksomlyói búcsúról, a Békás-szorosról, a Szent Anna-tóról, a szárhegyi Lázár-kastélyról, a madéfalvi veszedelemről, a kőrispataki szalmakalapról, a szejkefürdői székelykapusorról, a székelyderzsi unitárius templomról, a gyimesi népzenéről, néptáncról hall. Ezek mind olyan értékek, amelyekre büszkék a helyiek, de magukénak érzik a szűkebb és tágabb környezetünk lakói is, ugyanis ezek az értékek beépültek kulturális identitásukba.

Hargita megyében a közélet, a kulturális élet és a civil társadalom szereplői egyaránt felismerték ezeknek az értékeknek a fontosságát, igyekezve feltérképezni, felleltározni, majd közkinccsé tenni, népszerűsíteni a környezetükben található értékeket.

Ezt a törekvést hivatott felkarolni és szervezetten, szakszerűen kiteljesíteni a 2013-ban létrehívott Hargita Megyei Értéktár Bizottság. Az eltelt időszakban a bizottság tevékenységének eredményeképpen 136 tétel szerepel immár a megyei értéktárban, felölelve az agrár- és élelmiszer-gazdaság, a gasztronómia, az egészség és életmód, az ipari és műszaki megoldások, a kulturális örökség, az épített és a természeti környezet, a sport, turizmus és vendéglátás megannyi vetületét, illetve a Hargita megyei híres embereket.

Az értéktárbizottság munkája szervesen illeszkedik a magyar Országgyűlés által elfogadott, a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény célkitűzéseibe, az így összeállított értéktár pedig összeegyeztethető a magyar értéktárrendszerrel és értékpiramissal, egységes szempont szerint osztályozva azokat az értékeinket, amelyek – a vonatkozó jogszabály megfogalmazása szerint – „a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye”.

Ezért van az, hogy mindenkinek Hargita megye jut eszébe, ha a csíksomlyói búcsúról, a Békás-szorosról, a Szent Anna-tóról, a szárhegyi Lázár-kastély, a madéfalvi veszedelemről, a kőrispataki szalmakalapról, a szejkefürdői székelykapusorról, a székelyderzsi unitárius templomról, a gyimesi népzenéről, néptáncról hall.

 

Hargita Megye Tanácsa elvi határozata a Hargita Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról

2021. február 25-én, Hargita Megye Tanácsa rendes havi ülésén a testület elfogadta az elvi határozatot a Hargita Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról. A határozat hatálya lépésétől kezdődően megalakult a nyolc tagú Hargita Megyei Értéktár Bizottság. A dokumetum itt tekinthető meg.

 

ÉRTÉKLISTA

Hargita megye értéklistája jelenleg 140. értéket tartalmaz, és itt tanulmányozható a lista.