Betöltés

Húsvéti tojásírás program a gyergyószentmiklósi Népművészeti Alkotóházban

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

  1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kisné Portik Irén
  2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Kisné Portik Irén

Levelezési cím: Gyergyószentmiklós, Virág negyed, 42/A/16

Telefonszám: 0745 528 674

E-mail cím: kispiren@gmail.com

 

  1. A MEGYEI ÉRTÉK ADATAI

A megyei érték megnevezése: Húsvéti tojásírás program a gyergyószentmiklósi Népművészeti Alkotóházban

A megyei érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: Ipari és műszaki megoldások

A megyei érték fellelhetőségének helye: Gyergyószentmiklós

Értéktár megnevezése, amelybe a megyei érték felvételét kezdeményezik: Megyehatáron átnyúló

 

 A megyei érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

A virág- és nagyhéti tojásíró program 30 éves múltra tekint vissza Gyergyószentmiklóson. 1999 óta helyszíne a Népművészeti Alkotóház, ahol egy előzetes egyeztetés alapján óráról-órára, más-más osztály illetve osztályok érkeznek, személyenként legalább 3 főtt tojást hozva. A Gránátalma Egyesület asszonyai minden feltételt biztosítanak ahhoz, hogy egy óra múltán a tanulók hagyományos mintázatú hímes tojással távozhassanak, átadva helyüket a következő osztálynak.

Ilyenkor a falakon 120 – 130 db. A4-es formátumú hímes tojás mintákat állítunk ki, megkönnyítve ezzel a motívumválasztást. Kellő mennyiségű viaszmelegítőkkel, írókákkal (kesicékkel), festékkel, törlőkkel biztosított a batikolási technikával készülő hímestojások elkészítése.

A szomszéd helyiségben 2758 hímestojás kiállítása is megtekinthető, ami sajátos inspirációval látja el a tojásírókat.

A program alatt, nem csak technikai útbaigazítást, de jelképtani ismereteket és a tojásírás hagyományának helyi is Kárpát-medencei jellegzetességeiről is tájékozódhatnak a tojásírók.

Az utóbbi 15 évben órarendjeink tanúsága szerint, évente 2000 tojásíró fordult meg az Alkotóházban, ami legalább 6000 hímestojás megírását jelenti.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A Gyergyószentmiklóson egykor elindított tojásíró program mára már hagyományőrző mozgalommá vált. Az első tojásírók gyermekeikkel visszajárnak illetve önállóan részt vesznek a programban. Nem csak egy elfelejtett kézműves technika újra tanítása valósult meg, hanem kinevelődött egy valós igény, hogy a húsvéti asztalon újra pompázzon a hímes tojás, ami a családtagok munkájától nemesebb értékű.

Az alkotóházi példára több családi, baráti szerveződésben foglalkoznak ezzel az alkalmi hagyománnyal. Nem csak Gyergyószentmiklóson, az egész medencében a batikolási technikának igen sok ismerője és magas szintű művelője nevelődött ki az Alkotóházban.

 

A megyei értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

 

A megyei érték hivatalos weboldalának címe:

 

III. MELLÉKLETEK

  1. Az értéktárba felvételre javasolt megyei érték fényképe vagy audióvizuális-dokumentációja
  2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
  3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló

 

https://www.facebook.com/gyergyotv/videos/185888426521960