Betöltés

Nagy Imre festőművész életműve

  1. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
  2. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Kájoni János Megyei Könyvtár

 

  1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár

Levelezési cím: 530223 Csíkszereda,  Stadion utca 1/bis

Telefonszám: 0720 544093

E-mail cím: kelemen.katalin@yahoo.co.uk

 

  1. A MEGYEI ÉRTÉK ADATAI

A megyei érték megnevezése: Nagy Imre festőművész életműve

A megyei érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: Kulturális örökség

A megyei érték fellelhetőségének helye:

Hargita megye, Csíkszereda, Nagy Imre Galéria, Csíki Székely Múzeum

Értéktár megnevezése, amelybe a megyei érték felvételét kezdeményezik: Megyei

 

A megyei érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Nagy Imre Magyar Örökség-díjas festő-és grafikusművész, a székely festőiskola egyik legjelentősebb képviselője. A mai Csíkszeredához tartozó Zsögödön született 1893. július 25-én. A Zsögödi előnevet szülőfaluja tiszteletére vette fel.

Az elemi iskolát szülőfalujában, középiskolai tanulmányait Csíksomlyón és Gyergyószentmiklóson végezte. Csíksomlyón szerzett tanítói oklevelet. A budapesti Rajztanárképzőn, a szolnoki művésztelepen és a budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult, Olgyai Viktor irányításával. 1915-1917 között katonáskodott, az első világháborúban a harctéren megsebesült.

1924-től hazaköltözött Erdélybe, a nagybányai művésztelepen is dolgozott. Haláláig kisebb megszakításokkal Zsögödön élt. Élete elválaszthatatlan szülőfalujától, amely általa lett híres, a zsögödi táj elevenedik meg számos alkotásán.  1925–26-ban Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Brassóban mutatkozott be fametszeteivel és festményeivel.

Az 1920-as évektől több európai országban járt tanulmányúton, számos kiállítása volt erdélyi városokban és külföldön is, Budapesten, Berlinben, Velencében, Zürichben, Prágában, Nürnbergben. 1929-ben és 1931-ben a budapesti Ernst Múzeumban volt kollektív kiállítása.

1930-tól a Barabás Miklós Céh alapító tagjaként több hazai kiállításon vett részt.

1930-ban Domokos Pál Péterrel és Vámszer Gézával közösen lerakták a csíki múzeum  alapjait. 1936-ban és 1937-ben is gyűjteményes kiállítással szerepelt a fővárosban, 1938-ban Londonban volt egyéni tárlata.

1949-1950 között a kolozsvári Képzőművészeti Főiskola tanára volt.

1962-ben zsögödi házát Csíkszereda városának adományozta, itt nyílt meg születésének 80. Évfordulójára, 1973-ban a Nagy Imre Képtár. 1976-ban mintegy  8000 alkotását ajándékozta szülővárosának.

  1. augusztus 22-én hunyt el Csíkszeredában. A festőművész hamvait zsögödi műtermének fala mellett helyezték el 1976 augusztusában.

Halála után, 1979-ben Följegyzések címmel megjelent emlékiratában életpályáját meséli el.

1993-ban születésének centenáriumára rendeztek gyűjteményes kiállítást  Csíkszeredában.

A székely nép életét örökítette meg balladai tömörségű festői kompozícióiban. Grafikákat, akvarelleket, rézkarcokat és fametszeteket, tus- és ceruzarajzokat is készített. Az erdélyi magyar irodalom és művészet jeles képviselőit ábrázoló tusrajzainak arcképcsarnoka az életmű felbecsülhetetlen részét képezi. A rajzok 1973-ban kötetekben is megjelentek.

Több mint 6500 darabból álló hagyatékát a Csíki Székely Múzeum Nagy Imre Képtárában őrzik. Számos alkotása megtalálható hazai és külföldi múzeumokban.

Nagy Imre művészetét számos díjjal ismerték el:

1957-ben a Román Népköztársaság Művészetének Érdemes Mestere

1963-ban a Munka-érdemrend I. fokozata

1968-ban KulturálisÉrdemrend I. fokozata

2005-ben post mortem Magyar Örökség-díjjal jutalmazta a Magyar Örökség és Európa Egyesület.

Nagy Imre nevét Csíkszeredában a festőművész hagyatékát őrző képtár, valamint utca és a Nagy Imre Általános Iskola viseli. Az iskola udvarán, a főbejárat előtt található a művész bronzból készült mellszobra, az alkotást Vetró Artúr szobrászművész készítette Kolozsváron Nagy Imre életének nyolcvanadik évében (1973-ban). 1998 májusában avatták fel a szobrot ünnepélyes keretek között. Születésének centenáriumára, 1993-ban Csíkszeredában gyűjteményes kiállítást rendeztek. Életművének szakavatott kutatója Szabó András művészettörténész 2006-ban jelentette meg A bőfény forrása. Zsögödi Nagy Imre című monográfiáját.

Ismertebb festményei: Az én falum (1962, Zsögöd); Az utolsó két ló (1965, Zsögöd); Krumpliszedők (1968, Kolozsvár); Noé bárkája felé (1967, Kolozsvár); Pihenés (1973, Kolozsvár); Régi temető (1969, Zsögöd); Fürdés (1967, Kolozsvár); Avignoni kisasszonyok Zsögödön (1965).

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Nagy Imre a székely festőiskola egyik legjelentősebb képviselője. Semmilyen irányzatnak sem vált tudatos követőjévé,  ennek ellenére a 20. század korszerű festője volt. Művészi hagyatéka közel 7000 darabból áll, vázlatokat és kész műveket egyaránt tartalmaz, amelynek legnagyobb részét hazai közgyűjtemények őrzik, 6547 darabot a Csíki Székely Múzeum Nagy Imre képtárában őriznek.

Mint Genthon István írja: “Nagy Imre a székely parasztok életét balladai tömörségű festői kompozíciókban örökítette meg, egyszersmind az erdélyi táj, kivált a Hargita vidékénak nagy festője.” Grafikákat, akvarelleket, rézkarcokat és fametszeteket is készített. A fametszés kiváló mestereként említik. Festményeit a Csíki-medence jellegzetes fénye ragyogja be. Szabó András művészettörténész, Nagy Imre életművének szakavatott kutatója a művész halálának harmincadik évfordulóján, 2006-ban jelentette meg A bőfény forrása. Zsögödi Nagy Imre című monográfiáját, amelyben így fogalmaz: “Amit ránk hagyott, minden átszüremlett az ő szellemiségén. Élte, látta, és élőnek láttatta környezetét, a mindig bőfényben fürdő Csíki valóságot: tájat, embert állatot.” (Szabó András)

Zsögödi Nagy Imre életműve, művészi hagyatéka a 20. század művészetének kiemelkedő  értékeként megkülönböztetett figyelmet érdemel. Javasoljuk felvételét a Hargita Megyei Értéktárba, mint megyei kulturális örökséget képviselő értéket.

 

A megyei értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források).

 

Válogatott bibliográfia:

Monográfiák, tanulmányok:

Gazda József: Nagy Imre. Monográfia, 38 reprodukcióval. Bukarest, Kriterion, 1972.

Nagy Imre: Kétszáz rajz. Bukarest, Kriterion, 1973.

Negoiţă Lăptoiu: Nagy Imre. Monográfia, 42 reprodukcióval. Bukarest, Meridiane, 1975.

Nagy Imre: Följegyzések. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1979.

Xilogravuri-Fametszetek-Holzschnitte (szerk: Bucur Nicolae, Kántor József), Hargita megye Szocialista Műveloődési és Nevelési Bizottsága–Csíkszeredai Múzeum, Csíkszereda, 1983.

Szabó András: Repertoriul de documente privind biografia maestrului emerit Nagy Imre = Nagy Imre érdemes művész életrajzi vonatkozású dokumentumainak repertóriuma. Muzeul Judeţean Harghita/Muzeul Secuiesc al Ciucului-Hargita Megyei Múzeum/Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 1993.

Nagy Imre: Rajzok a Csíki Székely Múzeumban őrzött hagyatékból. Héttorony Könyvkiadó  – Csíki Székely Múzeum, 1993.

Szabó András: Csíkzsögöd. Nagy Imre Képtár. Csíkszereda, 1993.

Szabó András: A bőfény forrása. Zsögödi Nagy Imre. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2006.

Kurucz Istvánné György Zsuzsanna: Amikor Csíkba’ megszülettem. Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2007.

A mi Nagy Imrénk. Válogatás Zsögödi Nagy Imre festőmúvész műveiből. Kiállítási katalógus. A kiállítás anyagát válogatta a Csíki Székely Múzeum Nagy Imre-hagyatékából Szabó András. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2008.

Zsögödi Nagy Imre: Az úgy volt, hogy…- hallák-e? Följegyzések. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2012.

Online források:

Zsögödi Nagy Imre élete, művészete. Az adatokat összegyűjtötte, rendezte és közzétette Szabó András designer, a Csíki Székely Múzeum főmuzeológusa. Erdélyi Művészet portál.

http://www.erdelyimuveszet.ro/ni/n.htm

Nagy Imre bibliográfia. Össszeáll. Szabó András. Online elérés: Erdélyi Művészet portál

http://www.erdelyimuveszet.ro/ni/n.htm

Nagy Imre Életrajzi szócikk. Hargita megyei Személyiségek adatbázisa

http://szemelyisegek.konyvtar.hargitamegye.ro/hu/d/75/span-classundernagy-imrespan

 

Nagy Imre (szócikk) 1000 év Erdélyben – 1000 év Romániában

http://ezer100.ro/arckepek/nagy-imre/

 

Filmek, videók  (szabadon elérhetők a You tube csatornán):

Huszár Irma – Öllerer József: Beszélgetés Nagy Imre festővelMagyaradás/ Aranyszalagtár.  Riporter: Gazda József.  A Román Televízió Bukaresti Magyar Nyelvű Adása, 1976.

Online elérés: https://www.youtube.com/watch?v=tMkfdnzelNI

 

Zsögödtől Zsögödig. Nagy Imre festőművészre emlékezve Rubin Stúdió, [2006]. Készült Csíkszereda Önkormányzatának megbízásából. A Rubin stúdió [Gyergyószentmiklós] filmje. 15 perc, 2006. Készítette: Berszán-Árus György, Simon Zoltán, Daczó Katalin. Szakértő: Szabó András.

Online elérés: https://www.youtube.com/watch?v=1jLF7nvs-Dc

 

Dékány István: A zsögödi gazda. D&D Produkció, Budapest, 2007.

Filmrészlet: https://www.youtube.com/watch?v=KqXRkZlSyog

 

  1. A megyei érték hivatalos weboldalának címe:

III. MELLÉKLETEK

  1. Az értéktárba felvételre javasolt megyei érték fényképe vagy audióvizuális-dokumentációja.

Fotó 1 : Nagy Imre portréja. Készítette Nagy P. Zoltán. (Kájoni János Megyei Könyvtár)

Fotó 2. : Nagy Imre mellszobra a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola udvarán, Vetró Artúr szobrász alkotása, 1998. (fotó: Kájoni János Megyei Könyvtár)

  1. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek.
  2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat.