Betöltés

Kisné Portik Irén – Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte

 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve (Kötelező)

Hargita Kiadóhivatal

 1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai

Név: Bodor Zsolt, ideiglenes menedzser

Levelezési cím: Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u., 5. szám;

Telefonszám: 0746195413

Email cím: szekelyfold@hargitamegye.ro

 1. A MEGYEI ÉRTÉK ADATAI
 2. A megyei érték megnevezése: Kisné Portik Irén – Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte c. kötete
 3. A megyei érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
  kulturális örökség
 4. A megyei érték fellelhetőségének helye: Hargita Kiadóhivatal, Hargita megye
 5. Értéktár megnevezése, amelybe a megyei érték felvételét kezdeményezik
  tájegységi,megyehatáron átnyúló

 

A megyei érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

A népi tudás értéke felbecsülhetetlen, a kézművesség pedig, az ősi életformán túl, a kipróbált és bevált ismeretek összessége. Motorizált világunk, a gépek gyors munkájával, a nem természetes anyagok tetszetős látszatával, a korszerűség álnokságával játszi könnyedséggel terelte a feledés útjára a minket évezredeken át megtartó értékeinket.

Istenadta környezetünk újabb és újabb szennyezettségtől szenved.Modern világuk vívmányai, az egyszer használatos tárgyak özönétől, a reklám-göngyölegek pazarló fölöslegességéig mindenütt hányódnak, hétköznapjaink terhévé váltak. A tehetetlen ember pedig olykor a fertőzetlen múltba, a természetes anyagból ősi tehetséggel megformált tárgyak honába szeretne menekülni.

Jelen könyv, mindazokat segíti, akiknek öröm egy saját kezűleg kialakított, hagyományos tudással bíró környezetben élni, ünnepnapokon pedig a maga készítette, szép ruhába felöltözni.

Legfőbb cél az ismeretek átörökítése, hajdani szerepkörünknek mai megfeleltetése, a kézművességnek mint életformának, illetve megélhetési lehetőségnek a visszaállítása, napjaink igényeihez is hozzáigazítva.

 1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Az egykori népi ismerettárból kiemelt, több mint száz öltés- és hurkolási technika, szövési ismeret újratanítása nem csak puszta értékmentés. Tapasztalatunk igazolja, hogy ismeretük átformálja az ízlést, megnemesíti a környezetet, új távlatokat nyit a megélhetésben, miközben a hagyományos székely tudás időtállóságát igazolja.

A megyei értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

A megyei érték hivatalos weboldalának címe

III. MELLÉKLETEK

 • Az értéktárba felvételre javasolt megyei érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
 • A megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
 • A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat