Betöltés

Székely Könyvtár könyvsorozat

A javaslatot benyújtó intézmény: Hargita Kiadóhivatal

Leírás

A Hargita Kiadóhivatal és Hargita Megye Tanácsa 2012-ben egy 100 kötetesre tervezett könyvsorozatot indított el. A Székelyföldhöz kötődő klasszikus és kortárs írók műveit tartalmazó Székely Könyvtár – amelynek kiadása immár a 85. kötetnél tart – évente tíz új kötettel örvendezteti meg olvasóit, amelyekből öt az év első felében, a Hargitai Megyenapokra, öt pedig az év végén, a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárra jelenik meg 300-500 példányban.

Eddig megjelent könyveink között olyan szerzők szerepelnek, mint Apáczai Csere János, Bod Péter, Mikes Kelemen, Cserei Mihály, Orbán Balázs, Kriza János, Bölöni Farkas Sándor, Benedek Elek, Petelei István, Tamási Áron, Kemény János, Tompa László, Domokos Pál Péter, Ignácz Rózsa, Márton Áron, Nagybaczoni Nagy Vilmos, Sánta Ferenc, Cseres Tibor, Bözödi György, Székely János, Kányádi Sándor, Fodor Sándor, Farkas Árpád, Király László, Ferenczes István, Ferencz Imre, Tánczos Vilmos és mások.

A Székely Könyvtár sorozat a székelység múltjával és jelenével foglalkozva székely-magyar öntudatunk megerősödését segíti elő úgy, hogy az egyetemesség igényével mutatja fel a regió irodalmi-kulturális értékeit, miközben a sorozatban megjelent művek élvezetes olvasmányul is szolgálnak.

Meggyőződésünk, hogy a Székely Könyvtár olyan hiánypótló kulturális érték szűkebb pátriánk, a Székelyföld, Erdély és a Kárpát-medence magyarságának szellemi életében, amely megérdemli, hogy minél több fórumon nyilvánosságot kapjon, felkeltse az olvasókérdeklődését, és eljusson minél több székely emberhez, erdélyi vagy külhoni magyarhoz.

  1. A megyei értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

https://szekelyfoldfolyoirat.ro/

http://szekelykonyvtar.ro/

https://www.facebook.com/szekelykonyvtar/