Betöltés

Az oklándi unitárius templom húsvét-kazettája és a SYSTEMA COPERNICANUM feliratú kazettája

  1. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Salló Szilárd (Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont)

 

 

  1. A MEGYEI ÉRTÉK ADATAI

A megyei érték megnevezése

Az oklándi unitárius templom húsvét-kazettája és a SYSTEMA COPERNICANUM feliratú kazettája

 

  1. A megyei érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: Kulturális örökség
  2. A megyei érték fellelhetőségének helye:Oklándi unitárius templom, Hargita megye
  3. Értéktár megnevezése, amelybe a megyei érték felvételét kezdeményezik: Megyei
  4. A megyei érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Az oklándi unitárius templom eredeti állapotban levő kazettáinak egy része 1771-ben, míg másik része 1786-ban készült. Ezeken kívül 16. századi kazetták is fellelhetők a templomban, amelyek a papi székbe vannak beépítve. A kazetták közül kiemelkedik két egyedülálló darab, ezek közül az egyik a SYSTEMA COPERNICANUM feliratú kazetta, amely ábrázolásában a kopernikuszi heliocentrikus világképet közvetíti. Ez a kazetta az unitárius egyház a modern tudományok iránti nyitottságát fejezi ki. A kazetta sárgásbarnás alapszínű, rajta piros, fekete és fehér színű körök találhatók, amelyek az akkor ismert bolygók pályáját jelölik. A kazettán olvasható latin nyelvű szöveg a következő: „DELINEABAT ANDREAS KUTI / RECTOR SCHOLAE H. OKLAND”. Közvetlenül e kazetta mellett található az ún. oklándi húsvét-kazetta, amely alapszínét tekintve narancssárga. Ezen a kazettán egy körtáblázat látható a hónapok latin neveinek rövidítésével, római és arab számokkal. A kazetta legfontosabb mozgó ünnepünk, a húsvét időpontjának meghatározására szolgált. Felirata annak középső részén található: „ANNO 1771 MICHAEL MEZEI / LITERA DO(MICALIS) F. / AEPAC T AE / XIV.”

 

  1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Az oklándi húsvét-kazetta és a SYSTEMA COPERNICANUM feliratú kazetta felvétele a megyei értéktárba azért indokolt, mert azok egyedülálló egyház- és művészettörténeti értékkel bírnak és kulturális örökségünk részét képezik.

 

  1. A megyei értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

Pál Tünde: Kopernikusz Oklándon. In.  dr. Andorkó Júlia Eszter (szerk.): Unitárius Kalendárium 2016. Magyar Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2015, 130–133.

https://unitarius.org/wp-content/uploads/2018/01/kalendarium2016.pdf

Veres Péter: Az oklándi húsvét-kazetta. Megjelent a kolozsvári Szabadság, a csíkszeredai Hargita Népe és a székelyudvarhelyi Udvarhelyi Híradó című lapokban, folytatásokban 2005-ben.

Oklánd község honlapja. Egyháztörténet. Az oklándi unitárius egyház története

https://www.okland.ro/index2.php?lang=hu&menu=9

http://csedoattila.blogspot.com/2011/06/okland.html

 

  1. A megyei érték hivatalos weboldalának címe: –

 

III. MELLÉKLETEK

Az értéktárba felvételre javasolt megyei érték fényképe vagy audióvizuális-dokumentációja

A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek

A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat.